Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

4147 bbe6 480
Reposted fromkrzysk krzysk viamatuszczak matuszczak
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viarotfl rotfl
5280 3808 480
Borszewicz, Mroki
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viawarkocz warkocz

August 17 2017

4734 6ff5
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialoldrugs loldrugs

August 16 2017

8292 f65d
Reposted fromkarahippie karahippie viamajenki majenki
3250 da36
Reposted bystonerrdrugsMountainGirlhippie-stylerockmusicpsychedelicsnothingforyouxaljanuschytrusMadwurstsztukamatorkacool-carlosKillMysellfM3lk0reyelynuumlautrasajjedriq
3247 40c2 480
Reposted byDOBRADUPA DOBRADUPA
7501 ab39 480
7697 1b73 480
Reposted fromczajnikq czajnikq viapassionative passionative
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viapassionative passionative
1715 3afc 480
Reposted fromkarahippie karahippie viapassionative passionative

August 15 2017

1547 4ef3 480
Reposted byblackandwhitedrugsLiveInBlackAndWhitexalSzczurekExfeleteswikszmmkmpldivifistiDrugfulMinduumlaut
1542 1519 480
Reposted bydefinition-of-sexkobietyDOBRADUPAerotyzmalexandersmith8805blablubmadadreammarghhylaparisienneszyderajanealicejonesmoonlitskyPazVersawikszwasnaeSyndromshowmetherainbowpotatosrobintsjeyjeyjeystrzepyknotlajlaNieznosnySyndromMadristas
1505 9862 480
Reposted bydrugsOnlyPurpleconcarneDagarhenpieriestrojkadhoopemciugabuniabaskuafinatkapassionativedualistycznielaparisiennedivimylittleuniverseHogattaazembatakusiankirusalkadmiralwecouldbeclosedeparteraanetaxxlaskowajeszczeniexmonroexmessinheadSTYLTENajadalullabyjasminniekatioszkascorpixilovegreenmatuszczakwarkoczMarysiaJaneNicTuPoMniealexandersmith8805cleriiloveveryonetoniewszystkooutlinehidenFly
1268 89b4
Istotny jest stosunek do stosunku po stosunku.
1502 6418 480
Reposted byOnlyPurple OnlyPurple
1145 266d 480
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl