Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

mindtrap
mindtrap
9722 26d8 500
Reposted bytattoosbyanyoneTattoo-Worldtatuazedefinition-of-sexiamnotarobotluronnothingcansaveyoufreewaynecropixiemysteryblackcatmycelineponurykosiarzpati2k6moglamcizrobicmalinke
mindtrap
9717 73e8 500
Reposted bytattoosbyanyoneTattoo-Worldtatuazemycelinejointskurwysyndancingwithaghostpati2k6
mindtrap
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Reposted fromzaru zaru viasimplething simplething
mindtrap
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viagabrielle gabrielle

March 21 2018

1223 9f29
Reposted fromorendasophie orendasophie via777727772 777727772
mindtrap
9022 3da9 500
Reposted byOnlyPurpleluronSkydelansomebunnyjointskurwysynRekrut-Kwartimenoveltysweetnothinggkittylittergregorczykm
mindtrap
9013 5de8
Reposted byluron luron
mindtrap
3860 20a1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianyaako nyaako
mindtrap
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan vianyaako nyaako
mindtrap
3730 09a0 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaFuck-The-System Fuck-The-System
mindtrap
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
mindtrap
W dzień chciałem byś umarła, w nocy bałem się, że umrzesz.
— HuczuHucz-Nikt
Reposted frompastelowe pastelowe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
mindtrap
8986 6465
Reposted byjointskurwysynkobietyyoungstersnoellelilacwineilovegreenSkydelannatural-born-killersapnaimaryjanejanispotatosSyndrom
mindtrap
8904 967c 500
Reposted bywonderfulnaturemodalnachangecolourCattbeatravelernotatouristSkydelanilovegreenwartimenoveltyLuukkaczinokkmjcathilliumniedoskonaloscHSP-photo
mindtrap
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou
mindtrap
8982 5a8f
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent viarotfl rotfl
6585 0e57 500
mindtrap
0423 3568
Reposted from777727772 777727772 viapierogiruskie pierogiruskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl