Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

6425 e482
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
9959 ca55 600
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
mindtrap
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viabeattman beattman
mindtrap
0612 e869
Reposted frombabyface babyface viaMrHobbes MrHobbes
mindtrap
4208 8f8a
Reposted fromardoise ardoise viaMrHobbes MrHobbes
mindtrap
3893 39e7
Reposted from0 0 viaMrHobbes MrHobbes
mindtrap
5165 8d2e
Reposted fromkarahippie karahippie viaMrHobbes MrHobbes

September 12 2017

mindtrap
2976 19c7
mindtrap
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
3600 fbcf 600
Reposted fromdivi divi viamalinowowa malinowowa
mindtrap
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka via2708 2708
3903 7596 600
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via2708 2708
mindtrap
9601 346d
Reposted fromkarahippie karahippie viamerce merce
mindtrap
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
mindtrap
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
mindtrap
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
1017 a257 600
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablacknail blacknail
mindtrap
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viablacknail blacknail
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl