Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
5538 d771 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
Nie boję się wilka, tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów pustej ciemności. Boje się przywyknąć.
— Różycki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl vianezavisan nezavisan
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vianezavisan nezavisan
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vianezavisan nezavisan
7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial vianezavisan nezavisan
5384 50c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
8072 82e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarotfl rotfl
5757 436c 500
3354 2704 500
Reposted bymaking-lovedefinition-of-sexabeilleLipschenpassingbirdamphetaminelogicponurykosiarzPorannywikszcarmenlunaDagarhen4777727772Agnyacallitwhatyouwantno-longer-koreP4RIASloca-blueberrytomeshtentacleguyweaknesslajLipschenkinuIzzhi
0434 7ec5
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vianezavisan nezavisan
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena vianezavisan nezavisan
1303 1edd 500
psychiatryk, 2018-05-19
Reposted bymalinowychrusniak malinowychrusniak
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl