Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

mindtrap
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viagotarina gotarina
mindtrap
0620 bcce 500
Reposted bydefinition-of-sexNieznosnygafpesymistamoonlitskyHoHoZoonk11malinowowamoglamcizrobicmalinketoffifeepesymistacallitwhatyouwantBeardedone2017wasnaeDarthBanecynamonlekkaprzesadaalexandersmith8805pl-anetavictorianczoopotatosSyndromsucznikponurykosiarzrocknrollalikeksherwoodZoonk11zdzirusagiaddictxer

September 04 2017

mindtrap
Flatbush Zombies - New Phone, Who Dis?
Reposted bymuzycznymusicismydrug
mindtrap
mindtrap
2608 a8be
Reposted frompalesoap palesoap
mindtrap
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viasztukamatorka sztukamatorka
mindtrap


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
mindtrap
7141 80ba 500
Reposted fromkrzysk krzysk
mindtrap
the museum of tears
mindtrap
mindtrap
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viapassionative passionative
4675 3b3e

orwell:

Emmanuelle Béart in François Ozon’s 8 femmes (2002)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeattman beattman
mindtrap
1213 e67c
Reposted fromlikeweed likeweed

September 03 2017

Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
mindtrap
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
mindtrap
5174 c616
mindtrap
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
mindtrap
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viaSkydelan Skydelan
mindtrap
mindtrap
3621 0469
Reposted fromjestemzero jestemzero viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl